Artykuły

Warunki pracy w Polsce w 2008 roku

21.12.2009 Autor: Gabriela Jabłońska
W niniejszym artykule zamieszczono analizę warunków pracy w Polsce w 2008 roku. Większość danych została podana z uwzględnieniem podziału na poszczególne województwa. Wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia (mierzony liczbą osób pracujących w ciężkich warunkach na 1 000 wszystkich zatrudnionych) kształtuje się odmiennie w zależności od sektora, sekcji PKD czy wykonywanego zawodu. W artykule zwrócono uwagę na czynniki wpływające na bezpieczeństwo wykonywanych czynności. Osobną część publikacji poświęcono analizie konsekwencji pracy w szkodliwych warunkach. W wyniku podjęcia niewłaściwej decyzji lub awarii sprzętu dochodzi do mniej lub bardziej poważnych urazów. W artykule można przeczytać, ilu wypadkom rocznie ulegają Polacy w różnych województwach, jakie są tego główne przyczyny oraz w których grupach zawodów wypadków jest najwięcej. W tym przypadku analiza obejmuje głównie dane z lat 2007-2008. Inną konsekwencją pracy w warunkach zagrożenia są choroby zawodowe. W ostatniej części publikacji analizie została poddana częstotliwość ich występowania w poszczególnych regionach Polski.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij