Artykuły

Bezrobocie na Ukrainie

12.12.2011 Autor: Andrzej Wijas
W artykule przedstawiono problem bezrobocia na Ukrainie w okresie od 2000 do 2010 roku. Przytoczono wysokość stopy bezrobocia według kryteriów płci, wieku, miejsca (wieś lub miasto) i obwodu zamieszkania. Ponadto zaprezentowano statystyki na temat czasu trwania i przyczyn pozostawania bez pracy. Wymieniono czynniki wpływające na poziom bezrobocia wśród Ukraińców. Wskazano także na rozbieżności pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł oraz wymieniono powody, dla których oficjalne dane na temat skali bezrobocia na Ukrainie mogą nie być w pełni wiarygodne.

Andrzej Wijas

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij