Artykuły

Aktywność ekonomiczna osób z wykształceniem wyższym w wybranych krajach Europy

05.09.2008
W niniejszym opracowaniu dokonano prezentacji statystyk opisujących aktywność ekonomiczną osób w wieku 25-64 lat, legitymujących się wykształceniem wyższym. Analizie poddano 29 krajów Europy (kraje członkowskie UE oraz Norwegię i Islandię). Zebrano i zestawiono ze sobą takie wielkości jak: stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej. Opracowanie obejmuje dane od 1999 do 2010 roku. Publikacja zawiera graficzną ilustrację wartości poszczególnych wskaźników dla Polski oraz dla Unii Europejskiej. Przedstawione statystyki uwzględniają zmiany w składzie liczebnym Wspólnoty.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 3 wykresy:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w wybranych krajach Europy w latach 1999-2010 (w %)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w wybranych krajach Europy w latach 1999-2010 (w %)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w wybranych krajach Europy w latach 1999-2010 (w %)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1999-2010 (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1999-2010 (w %)
Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1999-2010 (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij