Badania postaw i opinii pracowniczych jako element strategii wzmacniania roli pracowników w organizacji

Badanie opinii pracowników może stanowić element wzmacniania roli pracowników w organizacji, ponieważ pozwala pracownikom wyrazić opinie o trapiących ich problemach, daje im szansę zaproponowania potencjalnych działań naprawczych oraz umożliwia doświadczenie sukcesu we wpływaniu na działania organizacji.

czytaj więcej

Wskaźnik eNPS – rewolucyjne narzędzie czy naukowa porażka?

Wskaźnik NPS budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród naukowców. Rozpowszechnił się jednak w praktyce, głównie ze względu na swoją prostotę. Sukces NPS doprowadził do pomysłu wyliczania uproszczonego wskaźnika lojalności pracowników - eNPS. Czym jest wskaźnik eNPS i czy warto go stosować?

czytaj więcej

Raport Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016

Raport opisuje zadowolenie z pracy różnych grup zawodowych w 14 kluczowych aspektach oceny firmy i zatrudnienia. Przedstawia ponadto dane na temat zaangażowania, powodów odejść i patologii pracy.

 • 139 stron
 • 200 wykresów
 • 4 816 przebadanych pracowników
 • dane dla 17 branż
 • porównanie satysfakcji z pracy w 15 działach

czytaj więcej

Raport wskaźnikiHR 2015

Pozwala na porównanie wyników przedsiębiorstwa z wynikami wybranej grupy firm w oparciu o następujące kryteria: typ działalności, wielkość firmy, region.

 • 203 badane firmy,
 • 41 wskaźników,
 • 11 opracowanych analiz,
 • 3 współczynniki koniunktury gospodarczej.

czytaj więcej

HR oparty na faktach. Wskaźniki HR - porównaj się z najlepszymi!

Autor: Kazimierz Sedlak (redakcja)
Wydawca: Sedlak & Sedlak, Kraków 2016
Liczba stron : 70

Ebook zawiera 16 artykułów na temat benchmarkingu z takich obszarów jak absencja, fluktuacja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki.

czytaj więcej

HR oparty na faktach. Badania HR - spójrz na firmę oczami pracowników!

Autor: Kazimierz Sedlak (redakcja)
Wydawca: Sedlak & Sedlak, Kraków 2015
Liczba stron : 51

Ebook zawiera 12 artykułów na temat badania postaw i opinii pracowników oraz opartego na faktach zarządzania personelem.

czytaj więcej
 • badaniaHR.pl

  Kompleksowe badania postaw i opinii w firmie:

  • badanie satysfakcji z pracy
  • badanie satysfakcji z wynagrodzenia
  • ocena poziomu stresu zawodowego
  • badanie zaangażowania w pracę
  • badanie kompetencji menadżerskich
  • badanie mobbingu w pracy
  zobacz więcej
 • wskaźnikiHR.pl

  Platforma wskaźnikiHR.pl to narzędzie, które przy niewielkim nakładzie czasu umożliwi Państwu:

  • ocenę efektywności zarządzania kadrami
  • porównanie fluktuacji i absencji z innymi firmami
  • optymalizowanie kosztów pracy
  • wsparcie kluczowych decyzji danymi liczbowymi

  zobacz więcej