Sondy
28.12.2010 - 28.01.2011

Jak według Ciebie zmieni się sytuacja na polskim rynku pracy w 2011 roku?

  • zdecydowanie się poprawi7%

  • raczej się poprawi23%

  • pozostanie bez zmian27%

  • raczej się pogorszy28%

  • zdecydowanie się pogorszy16%