Sondy
16.12.2009 - 16.01.2010

Jak według Ciebie zmieni się sytuacja na polskim rynku pracy w 2010 roku?

  • Zdecydowanie się poprawi9%

  • Raczej się poprawi31%

  • Pozostanie bez zmian27%

  • Raczej się pogorszy21%

  • Zdecydowanie się pogorszy12%