Sondy
29.04.2014 - 29.05.2014

Czy według Pana/Pani dziesięcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej miało pozytywne skutki dla polskiego rynku pracy?

  • tak57%

  • nie38%

  • nie mam zdania4%