Sondy
08.03.2009 - 08.04.2009

Czy w sytuacji zagrożenia bezrobociem byłbyś skłonny podjąć pracę za minimalne wynagrodzenie (1276 PLN brutto)

  • Zdecydowanie tak21%

  • Raczej tak30%

  • Raczej nie23%

  • Zdecydowanie nie27%