Sondy
12.08.2013 - 12.09.2013

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planujesz wyjechać za granicę w celach zarobkowych?

  • zdecydowanie tak36%

  • raczej tak24%

  • ani tak, ani nie7%

  • raczej nie14%

  • zdecydowanie nie20%