Raporty

Wzrost kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2008


Raport przedstawia dane na temat wzrostu kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni lat 2000-2008. Obejmuje takie państwa jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Oprócz ogólnych wskaźników dotyczących rosnących wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy uwzględnia także dane na temat wzrostu wynagrodzeń oraz pozapłacowych kosztów pracy. Zaprezentowane statystyki odnoszą się do całej gospodarki, jak również do 4 sektorów, takich jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel i naprawy oraz transport, magazynowanie i komunikacja. W analizach wykorzystano wskaźniki wzrostu ogólnych kosztów pracy oraz wynagrodzeń i pozapłacowych narzutów na pracę. Zastosowane indeksy informują o procentowej zmianie kosztów w stosunku do 2000 roku.