Raporty

Skłonność Polaków do zmiany pracy w latach 2006-2011


W raporcie przedstawiono statystyki dotyczące skłonności Polaków do zmiany pracy. Analizie poddano dane za lata 2006-2011. W pierwszej części publikacji pokazano, jaki udział w całkowitej liczbie pracujących stanowią osoby poszukujące innego zatrudnienia. W kolejnych częściach raportu znajdą Państwo informacje, w jaki sposób skłonność do zmiany pracodawcy jest uzależniona od wieku oraz wykształcenia.