Raporty

Rynki pracy nowych państw członkowskich UE


Raport zawiera analizę rynków pracy w dwunastu nowych państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku. W pierwszej części przedstawiono najważniejsze charakterystyki poszczególnych krajowych rynków pracy wraz z komentarzem do zmian wartości poszczególnych wskaźników z roku akcesji i najbardziej aktualnych odczytów. Zaprezentowano także strukturę zatrudnienia w poszczególnych sekcjach gospodarek. Część druga została poświęcona przedstawieniu i omówieniu zmian zachodzących na polskim rynku pracy na tle tendencji w starych i nowych państwach członkowskich. Uzupełnieniem raportu jest autorska prognoza, która pokazuje, po ilu latach poziom rozwoju gospodarczego w Polsce osiągnie poziom średniej unijnej. Przedstawiono trzy scenariusze: bazowy, optymistyczny i pesymistyczny.