Raporty

Rynek pracy w obliczu kryzysów gospodarczych


W raporcie opisano kryzysy gospodarcze, które na trwałe wpisały się w historię gospodarczą XX i XXI wieku. Zarysowano przyczyny, przebieg oraz wpływ, jaki poszczególne załamania koniunktury wywarły na rynek pracy. W publikacji uwzględniono takie recesje jak: Wielka Depresja, kryzysy naftowe XX wieku, kryzys potransformacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej, kryzys japoński oraz globalny kryzys gospodarczy 2008 roku. Zaprezentowano najważniejsze skutki poszczególnych kryzysów na rynku pracy, w postaci spadającego zatrudnienia i wzrostu liczby osób bezrobotnych. Opis wymienionych okresów gospodarczych wzbogacono danymi statystycznymi z rynku pracy oraz najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi.