Raporty

Rynek pracy IT


W publikacji przedstawiono dane dotyczące absolwentów szkół wyższych na kierunkach informatycznych i pokrewnych (informatyka i ekonometria, edukacja techniczno-informatyczna) w latach 2004-2010. Oprócz statystyk na temat specjalistów IT wchodzących na rynek pracy zaprezentowano informacje o uczelniach, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają wyżej wymienione specjalizacje. Wszelkie statystyki dotyczące absolwentów i szkół wyższych zaprezentowano w ujęciu wojewódzkim. Raport zawiera ponadto dane na temat kompetencji informatyków pracujących w poszczególnych regionach kraju. Pokazano jaki procent pracowników korzysta w pracy z różnych języków programowania, systemów operacyjnych, narzędzi: bazodanowych, graficznych oraz sieciowych. W publikacji uwzględniono również informacje o zarobkach informatyków pod względem szczebla zarządzania w pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2010 roku. Kolejne części raportu poświęcono pracodawcom działającym w obszarze IT. Wymieniono firmy z branży informatycznej zlokalizowane w poszczególnych województwach w Polsce. Uwzględniono również informacje o tym, jacy specjaliści IT cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców.