Raporty

Reforma niemieckiego rynku pracy


Raport został poświęcony kompleksowej reformie niemieckiego rynku pracy określanej mianem reformy Hartza. W pierwszej części publikacji opisujemy, jak kształtowała się polityka rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec (RFN) po zjednoczeniu z b. Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD). Następnie przedstawiamy, jakie czynniki wpłynęły na konieczność gruntownej reorganizacji polityki rynku pracy oraz opisujemy jej kierunek.
W dalszej kolejności analizujemy poszczególne części reformy wprowadzane w latach 2003 – 2005 oraz oceniamy ich wpływ na poprawę sytuacji na niemieckim rynku pracy.