Raporty

Praca za granicą. Polacy na Wyspach Brytyjskich


Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, Wielka Brytania oraz Irlandia stały się głównymi kierunkami wyjazdów polskich pracowników. Niniejszy raport powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematem emigracji zarobkowej i sytuacji ekonomiczno-społecznej Polaków pracujących na Wyspach Brytyjskich. Sposób prezentacji i analizy zebranych danych pozwala dokładniej przyjrzeć się różnicom i jednocześnie dokonać własnego porównania brytyjskiego i irlandzkiego rynku pracy, w kontekście roli, jaką odgrywają tam Polacy.

W publikacji można znaleźć informacje na temat osób z polskim paszportem, którzy podjęli legalną pracę, jak również tych zasilających szarą strefę. W raporcie przeprowadzone zostały analizy dotyczące sfery zatrudnienia Polaków w różnych branżach i sektorach gospodarki Wielkiej Brytanii i Irlandii. Statystyki charakteryzujące wiek, płeć oraz poziom wykształcenia, pozwalają dokonać zarysu profilu demograficznego polskiego pracownika w omawianych krajach. Bardzo istotnym czynnikiem, odpowiadającym na pytanie o przyczyny masowej emigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie, jest niewątpliwie atrakcyjna perspektywa zarobkowa. Dlatego jeden z rozdziałów raportu został poświęcony wyłączne wynagrodzeniom, jakie za pracę otrzymują polscy pracownicy. Niniejsza publikacja została wzbogacona o prognozy i trendy ekonomiczne pozwalające określić skalę zjawiska emigracji Polaków, do omawianych krajów w najbliższej perspektywie czasowej.