Raporty

Porównanie dobrych praktyk w instytucjach sektora finansowego


Raport zawiera informacje na temat dobrych praktyk z zakresu wprowadzania pracowników i funkcjonowania systemu ścieżek karier w instytucjach sektora finansowego w Polsce. W porównaniu wzięło udział 16 organizacji. W raporcie opisujemy rozwiązania stosowane dla czterech stanowisk: doradca klienta, kierownik oddziału, kierownik regionu oraz kierownik makroregionu.

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza została poświęcona wdrażaniu pracowników na wybrane stanowiska. Poruszono w niej m.in. takie kwestie jak: etapy wdrażania, czas przeznaczany na wdrożenie pracowników czy weryfikacja i kontrola wdrożenia. Druga część publikacji dotyczy systemu ścieżek karier dla wybranych stanowisk. Znajdą w niej Państwo m.in. informacje na temat: jawności i sposobu informowania o systemie ścieżek karier, rodzajach przesunięć pracowniczych czy kryteriach awansu.