Raporty

Polacy na rynkach pracy UE


Raport zawiera kompleksową analizę zjawiska migracji zasobów ludzkich z Polski do krajów europejskich, od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku. W publikacji przeanalizowane zostały główne kraje UE, które w ostatnich latach przeżywają wzmożony napływ Polaków. Pracownicy z Polski, jako dominująca grupa wśród imigrantów z nowych krajów UE (UE-10) stanowią istotny element europejskich rynków pracy. Na jakich warunkach i w jakich sektorach podejmują zatrudnienie, jakie otrzymują wynagrodzenia? Na te i wiele innych pytań, próbujemy odpowiedzieć w naszym raporcie. Fala wyjazdów z Polski determinuje sytuację na krajowym rynku pracy. Deficyt potencjału ludzkiego zgłaszany przez pracodawców, pociąga za sobą wzrost wynagrodzeń, a tym samym wzrost kosztów pracy. Dlatego w raporcie przedstawiamy także trendy i prognozy pozwalające określić skalę zjawiska migracji w najbliższych latach. Emigracja zarobkowa, została przez autorów potraktowana jako istotny wyznacznik określający szanse i zagrożenia, na jakie napotykać będą pracodawcy i pracobiorcy w nieodległej przyszłości.