Raporty

Oczekiwania wobec pracodawcy


Satysfakcja pracowników przynosi firmie wymierne korzyści. Osoby zadowolone ze swojej pracy są bardziej wydajnie, wykazują większą lojalność i rzadziej myślą o zmianie stanowiska. To główne argumenty, dlaczego pracodawcy powinni znać oczekiwania, którymi kierują się obecni oraz potencjalni pracownicy.
Raport stanowi szczegółową analizę wyników internetowego badania Oczekiwania wobec pracodawcy przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w pierwszej połowie lipca 2010 roku. Uwzględniono w nim sześć obszarów: kariera i rozwój, stanowisko, wynagrodzenia i benefity, wizerunek firmy, warunki i środowisko pracy, zarządzanie. W każdym z obszarów respondenci oceniali cztery zaproponowane czynniki.
W publikacji przedstawiono rozkład odpowiedzi dla studentów, pracujących oraz osób poszukujących pracy. Dokonano porównań pomiędzy czynnikami wewnątrz poszczególnych obszarów. Pokazano jak zmienia się ocena pracodawcy oraz wymagania względem pracy wraz z rosnącym stażem zawodowym. Zestawiono również poziom oczekiwanych zarobków oraz preferowane dodatki do wynagrodzeń pod względem płci, wieku, statusu zawodowego, poziomu wykształcenia, stażu i rodzaju pracy oraz szczebla zarządzania.