Raporty

Koszty pracy w Polsce


Raport zawiera informacje na temat kosztów pracy w Polsce w latach 2004-2010. Dane za lata 2009 i 2010 mają charakter szacunkowy i zostały przygotowane w oparciu o prognozy Eurostatu.

Obejmuje analizy kosztów zatrudnienia w firmach prywatnych i publicznych. Zawiera porównania dla przedsiębiorstw dużych i średnich, reprezentujących różne branże. Mieści zestawienia dotyczące zależności między kosztem pracy a jej wydajnością oraz porównanie kosztów pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Informacje prezentowane są przy użyciu trzech wskaźników: miesięczny wydatek przypadający na 1 zatrudnionego, koszt 1 godziny opłaconej oraz 1 godziny przepracowanej.