Raporty

Inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej. II połowa 2008 roku


Kryzys na rynkach finansowych zdecydowanie ostudził plany inwestorów zagranicznych dotyczące rozpoczęcia bądź rozszerzenia swojej działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W porównaniu z rokiem poprzednim, w całym 2008 roku obserwuje się wyraźny spadek wartości i liczby projektów inwestycyjnych.

Jest to już drugie z cyklu naszych opracowań na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Publikacja przedstawia najbardziej aktualne informacje odnoszące się do sytuacji inwestycyjnej w: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainie oraz Węgrzech.

Raport powstał przed zakończeniem pełnego okresu sprawozdawczego, dlatego przy określeniu ostatecznej wartości inwestycji na rok 2008 posłużono się danymi prognozowanymi. W opracowaniu uwzględnione zostały statystyki dotyczące kraju pochodzenia lokowanego kapitału oraz sektorowej struktury tych inwestycji. Analizy wzbogacono o dane na temat firm inwestujących w poszczególnych krajach. Przedstawiono ich charakterystykę ze względu na branże działania, koszt inwestycji oraz wielkości planowanego zatrudnienia.