Raporty

Inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej. I połowa 2008 roku


Raport powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami w krajach Środkowej i Wschodniej Europy. Jest to pierwsze - wydane przez nas - opracowanie z cyklu publikacji poświęconych tej tematyce. Celem raportu jest przedstawienie najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w tym regionie Europy. W niniejszej publikacji znajdą Państwo najnowsze dane dotyczące inwestycji w: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainie oraz Węgrzech. Dla każdego z wymienionych państw przedstawione zostały statystyki, określające wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz branże i sektory gospodarcze, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów w 2007 i na początku 2008 roku. Analizy wzbogacone zostały o informacje na temat inwestujących w regionie firm oraz kraju pochodzenia lokowanego kapitału. W związku z tym, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne z reguły wiążą się z powstawaniem nowych miejsc pracy, to podając informacje o firmach inwestujących w Europie Środkowo-Wschodniej każdorazowo staraliśmy się podawać również dane na temat planowanego zatrudnienia, związanego z lokacją opisywanych inwestycji.