Raporty

Gdzie uczą zarządzać zasobami ludzkimi w Krakowie?


W publikacji znajdą Państwo informacje na temat krakowskich uczelni umożliwiających zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji w dziedzinie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Dokonano analizy każdej placówki. Szczególną uwagę zwrócono na poziom oferowanych studiów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe) oraz cechy charakterystyczne kierunku. Czytelnik także szansę poznać dane dotyczące liczby osób studiujących Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w roku akademickim 2009/2010 oraz liczby absolwentów z poprzedniego roku akademickiego 2008/2009. W jednym miejscu zgromadzone zostały dane kontaktowe do każdej z uczelni, a w przypadku studiów podyplomowych podano także aktualne programy studiów.