Raporty

Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011


Raport przedstawia dane na temat dynamiki kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni lat 2008-2011. Obejmuje takie państwa jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Oprócz ogólnych wskaźników dotyczących wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy uwzględnia także dane na temat dynamiki wynagrodzeń oraz pozapłacowych kosztów pracy. Zaprezentowane statystyki odnoszą się do całej gospodarki, jak również do 4 sektorów, takich jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel i naprawy oraz transport, magazynowanie i komunikacja. W analizach wykorzystano wskaźniki wzrostu ogólnych kosztów pracy oraz wynagrodzeń i pozapłacowych narzutów na pracę. Zastosowane indeksy informują o procentowej zmianie kosztów w stosunku do 2008 roku.