Informacje prasowe

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

13.06.2014
Polski pracownik przechodząc na emeryturę może liczyć na świadczenie w wysokości przeciętnie 48% ostatniego wynagrodzenia brutto. Według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju najwyższa stopa zastąpienia pensji emeryturą jest w Arabii Saudyjskiej i wynosi 100%. Oznacza to, że przeciętna wysokość emerytury była równa przeciętnej wysokości ostatniego wynagrodzenia brutto.

OECD zbadało stopę zastąpienia brutto pensji emeryturą w swoich krajach członkowskich oraz w ośmiu innych gospodarkach światowych: w Argentynie, Brazylii, Chinach, Indiach, Indonezji, Rosji, Arabii Saudyjskiej i w Republice Południowej Afryki. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęła Holandia ze stopą zastąpienia 90,7%, a tuż za nią znalazła się Argentyna, gdzie pracownik odchodzący na emeryturę otrzymywał przeciętnie 90,4% ostatniej pensji.

Średnia dla państw członkowskich OECD wyniosła 54,4%. Stopa zastąpienia dla polskich pracowników znalazła się poniżej średniej, podobnie jak m.in. stopa zastąpienia w Norwegii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie najniższe emerytury w relacji do ostatniego wynagrodzenia brutto otrzymywali mieszkańcy RPA – 9,6% oraz Indonezji – 14,1%.Nieco odmiennie prezentują się dane obrazujące stopę zastąpienia netto (czyli stosunek do przeciętnego wynagrodzenia netto). Różnice wynikają w głównej mierze z tego, że emeryci, ze względu na niższy poziom świadczeń emerytalnych w porównaniu do wynagrodzeń, odprowadzają zazwyczaj niższe podatki niż grupa osób zatrudnionych. Dodatkowo zwykle nie odprowadzają oni składek na ubezpieczenia społeczne.

Różnica pomiędzy średnią stopą zastąpienia brutto w krajach OECD a stopą zastąpienia netto w krajach OECD wyniosła w 2012 roku 11,4 p.p. Najwyższa stopa zastąpienia netto występowała ponownie w Arabii Saudyjskiej (109,9%). Na drugim miejscu znalazła się natomiast Argentyna (105,6%). Pozostałe kraje o najwyższej stopie zastąpienia netto to: Holandia (101,1%), Węgry (95,2%) i Turcja (93,6%). Stopa zastąpienia netto w Polsce, podobnie jak stopa zastąpienia brutto, była niższa od średniej OECD (65,8%) i wyniosła w 2012 roku 59,5%.Udostępnij