Informacje prasowe

Tylko co dziesiąty Polak podnosi kwalifikacje zawodowe

02.06.2014
Mniej niż 10% Polaków powyżej 25. roku życia decyduje się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wynika z Diagnozy Społecznej 2013. Częściej dokształcają się osoby z wykształceniem wyższym lub policealnym, najrzadziej – mający tylko wykształcenie podstawowe i niższe.

Pracownicy dokształcają się coraz mniej chętnie. O ile w latach 2005-2007 odsetek osób, które brały udział w kursach, szkoleniach i innych formach zwiększania umiejętności i kwalifikacji wynosił 11,7%, w latach 2011-2013 spadł do poziomu 9,6%.



Z badania wynika, że im gorzej wykształcony jest dorosły pracownik, tym rzadziej widzi potrzebę dalszej nauki. Spośród osób powyżej 25 roku życia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, ponad 63% ma wykształcenie wyższe lub policealne. Wśród doszkalających się tylko niespełna 2% ma wykształcenie podstawowe lub niższe.



Kobiety częściej od mężczyzn podejmują się podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W latach 2011-2013 panie stanowiły ponad 56% wszystkich dokształcających się osób.



Najbardziej chętni do nauki są mieszkańcy dużych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz osoby w przedziale wiekowym 25-29 lat. Warto również zauważyć: mieszkańcy miast liczących od 100 do 200 tysięcy mieszkańców uczestniczyli w różnych formach podnoszenia kwalifikacji rzadziej niż mieszkańcy małych miast i wsi.



Udostępnij