Artykuły

Prognozy PKB i inflacji na 2014 rok

13.01.2014
W niniejszej publikacji przedstawiono prognozy dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) i inflacji w 2013 i 2014 roku. W tabelach zaprezentowano, jakie wartości wskaźników na nadchodzący rok przewidują polskie instytucje, takie jak: Ministerstwo Finansów (MF), Narodowy Bank Polski (NBP), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz zagraniczne ośrodki: Komisja Europejska (KE), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Z kolei wykresy zostały wzbogacone o dane historyczne za okres 2007-2011. Przedstawione statystyki informują o procentowej zmianie danego wskaźnika w stosunku do poprzedniego roku.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Dynamika PKB w latach 2013-2014 - prognozy wybranych instytucji (r/r, %)
Tabela 2. Dynamika inflacji (CPI) w latach 2013-2014 - prognozy wybranych instytucji (r/r, %)

Wykres 1. Dynamika PKB w latach 2007-2014 – dane historyczne GUS oraz prognozy polskich instytucji (r/r, %)
Wykres 2. Dynamika PKB w latach 2007-2014 – dane historyczne GUS oraz prognozy zagranicznych instytucji (r/r, %)
Wykres 3. Dynamika inflacji (CPI) w latach 2007-2014 – dane historyczne GUS oraz prognozy polskich instytucji (r/r, %)
Wykres 4. Dynamika inflacji (CPI) w latach 2007-2014 – dane historyczne GUS oraz prognozy zagranicznych instytucji (r/r, %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij