Artykuły

Młodzi Polacy na rynku pracy

29.07.2008 Autor: Aleksandra Strojek
Rosnące oczekiwania pracodawców oraz wzrost konkurencji na rynku pracy mają istotny wpływ na obecną sytuację, jak i perspektywy zawodowe młodych Polaków. Artykuł poświęcony jest problemom polskiej młodzieży na krajowym rynku racy. W tekście znaleźć można informacje na temat stopy aktywności zawodowej i stopy bezrobocia wśród najmłodszego pokolenia w porównaniu z ich europejskimi rówieśnikami. Przedstawiono oczekiwania młodzieży co do przyszłego miejsca pracy i wynagrodzenia. Zaprezentowano zmiany i trendy zachodzące na polskim rynku pracy, na które zareagować muszą zarówno młodzi, jak i urzędnicy państwowi – konkurencję wynikającą z rosnącej liczby studentów, emigrację zarobkową czy konieczność promocji elastycznych form zatrudnienia. W publikacji znaleźć można także informacje na temat dotychczasowych rozwiązań wdrożonych przez polski rząd, jak również krótką ocenę ich skuteczności.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij