Artykuły

Ponad rok bez pracy – w czym tkwi problem?

28.07.2011 Autor: Gabriela Jabłońska
W niniejszej publikacji został poruszony problem bezrobocia długotrwałego. Z pierwszej części artykułu dowiedzą się Państwo, kto w Polsce uznawany jest za osobę trwale zasilającą szeregi bezrobotnych i jaka jest skala tego zjawiska w Polsce. Kolejna część artykułu ma za zadanie pokazać, że długotrwale bezrobotni to zbiorowość niejednorodna, a przez to bardzo kontrowersyjna. Z jednej strony w powiatowych urzędach pracy „wegetują” osoby zagubione na rynku pracy, które z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nie mogą znaleźć zajęcia. Z drugiej strony w urzędach pracy pojawiają się bumelanci – osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, a w rzeczywistości nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij