Artykuły

Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w 2011 roku

26.05.2011
W opracowaniu przedstawiono dane na temat pracujących i przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych miesiącach 2011 roku. W materiale zaprezentowano statystyki dla sektora przedsiębiorstw ogółem oraz dla takich gałęzi gospodarki jak: przemysł, budownictwo, handel i naprawy, hotelarstwo i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, obsługa rynku nieruchomości czy usługi wspierające działalność gospodarczą. Opracowanie dostarcza także informacji, o tym jak zmieniało się zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu rok do roku. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z danymi dotyczącymi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w latach 2006-2008 oraz 2009-2010.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w 2011 roku
Tabela 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2011 roku
Tabela 3. Zmiana przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rok do roku (grudzień 2010 - grudzień 2011)

Wykres 1. Pracujący w poszczególnych gałęziach sektora przedsiębiorstw (tys.) w grudniu 2010 i 2011 roku
Wykres 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 i 2011 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij