Artykuły

Zatrudnienie w handlu i naprawach w krajach europejskich w latach 2008-2009

07.06.2010
Opracowanie zawiera informacje o liczbie pracujących w sektorze, klasyfikowanym przez Europejską Klasyfikację Działalności Gospodarczej (NACE) jako handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. W publikacji zestawiono dane dla 29 krajów europejskich (UE-27 + Norwegia i Islandia). Statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym i obejmują okres od I kwartału 2008 roku po najbardziej aktualne dostępne dane. W zestawieniu znajdą Państwo informacje o liczbie zatrudnionych w handlu i naprawach oraz o tym, jak zmieniał się ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych w poszczególnych państwach. Na wykresie wyróżniono kraje, w których pracujący w tym sektorze gospodarki stanowią największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Więcej informacji na temat pracujących w handlu i naprawach w Europie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w handlu i naprawach w krajach europejskich w latach 2000-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Liczba pracujących w sektorze handel i naprawy w wybranych krajach europejskich od I kwartału 2008 roku (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących w sektorze handel i naprawy w ogólnej liczbie pracujących
w wybranych krajach europejskich od I kwartału 2008 roku (%)


Wykres 1. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w sektorze handel i naprawy w ogólnej liczbie pracujących w IV kwartale 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij