Artykuły

Aktualny czas pracy Polaków

29.10.2009
W opracowaniu przedstawiono kwartalne statystyki czasu pracy Polaków zatrudnionych na pełny etat. Uwzględniono najbardziej aktualne dane za okres I kwartał 2009 - II kwartał 2011. Prezentowane statystyki dostarczają informacji na temat: przeciętnej tygodniowej liczby godzin pracy w zależności od takich cech jak: płeć, rodzaj wykonywanej pracy (praca główna i dodatkowa) oraz status zatrudnienia (pracownicy najemni, pomagający członkowie rodzin oraz pracodawcy i zatrudnieni na własny rachunek). Opracowanie wzbogacono o wykres przedstawiający kwartalną dynamikę czasu pracy Polaków w analizowanym okresie, co pozwoliło zilustrować zmiany czasu pracy o charakterze sezonowym. Czytelnikom zainteresowanym informacjami na temat zmian w czasie pracy na przestrzeni ostatnich lat polecamy opracowanie Czas pracy Polaków w latach 2001-2010.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy głównej w Polsce w okresie I kwartał 2009 – IV kwartał 2011 z uwzględnieniem płci
Tabela 2. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy głównej w Polsce w okresie I kwartał 2009 – IV kwartał 2011 z uwzględnieniem statusu zatrudnienia
Tabela 3. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy dodatkowej w Polsce w okresie I kwartał 2009 – IV kwartał 2011 z uwzględnieniem płci
Tabela 4. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy dodatkowej w Polsce w okresie I kwartał 2009 – IV kwartał 2011 z uwzględnieniem statusu zatrudnienia

Wykres 1. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy głównej w Polsce w okresie I kwartał 2009 – IV kwartał 2011
Wykres 2. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) spędzony w pracy dodatkowej w Polsce w okresie I kwartał 2009
– IV kwartał 2011

Wykres 3. Kwartalna dynamika zmian czasu pracy spędzonego w pracy głównej oraz dodatkowej w Polsce w okresie
I kwartał 2009 - IV kwartał 2011 (I kwartał 2009=100)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij