Artykuły

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

25.04.2008 Autor: Gabriela Jabłońska
Artykuł wprowadza do tematyki Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jako wyodrębnione administracyjnie obszary - strefy stanowią doskonałe miejsce lokowania inwestycji zarówno krajowych jak i zagranicznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono czym są SSE, w jakim celu zostały stworzone oraz jak przedstawia się historia stref ekonomicznych w Polsce. W tej części zawarto informacje o tym kto może inwestować w strefie oraz jakie działalności będą objęte zwolnieniami podatkowymi. W związku z tym, że zwolnienia podatkowe są głównym bodźcem dla przedsiębiorców do ulokowania w strefie nowych inwestycji, temat ten został w artykule potraktowany szczególnie dokładnie. Kolejny fragment artykułu został poświęcony charakterystyce spółek zarządzających strefą. To od ich aktywności zależy tempo rozwoju strefy oraz jej końcowy wynik finansowy. Artykuł kończy opis warunków, jakie musi spełnić powiat, aby uzyskać status Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij